Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos
Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato UAB “AUSTILIS” (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.aprangaverslui.lt

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
Pirkimo-pardavimo sustartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis neprivalo pateikti užsakymo.

Apmokėjimas ir pristatymas
Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. Per parą. Individualūs užsakymai ir kiti klausimai priimami tik nustatytomis darbo valandomis.
Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti iš karto po sandorio, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas nutraukia mokėjimą arba nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
Jei norite atsiskaityti su dovanų kuponu, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.
Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo – pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu pristatymo būdu per laiko terminą, kuris nurodytas prie kiekvienos prekės.
Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.
Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta jau yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas.

Asmens duomenų apsauga
Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.aprangaverslui.lt Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis.
Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka,kad Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu ir telefonu numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui vykdyti.
Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

Pardavėjo teisės ir pareigos
Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.
Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę apriboti Pirkėjo atsiskaitymo, siuntimo būdo pasirinkimo ir pirkimo galimybes, jei Pirkėjas daugiau nei vieną kartą neįvykdo savo įsipareigojimų atsiimti prekes.

Pirkėjo teisės ir pareigos
Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka nurodytų atsiskaitymo būdu arba grynais pinigais atsiėmimo vietoje.
Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis arba netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.
Pirkėjui atsisakius priimti prekes, po gauto pranešimo, jog užsakymas išsiųstas, pinigai už pašto išlaidas jam negrąžinami.

Prekių grąžinimas
Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.
Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.
Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami.

Prekių kokybė, garantijos.
Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės būtini duomenys nurodomi  prekės aprašyme.
Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Rinkodara ir informacija
Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjui nepageidaujant gauti reklaminių žinučių el.paštu reikia informuoti apie tai mus el.paštu info@austilis.lt arba atsakyti į gautą naujienlaiškį.
Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas www.aprangaverslui.lt elektroninėje parduotuvėje, Austilis paskyroje, esančioje socialiniuose tinklalapiuose Facebook bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento.
Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytais telefonais ir el.pašto adresais.

Baigiamosios nuostatos
Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.